Miljö

Miljö2021-12-28T19:46:05+01:00

Miljön är viktig för oss

Varför är det bättre att tvätta hos Lazerwash än hemma på uppfarten?                                                                       Problemet med så kallade ”fultvättar” är omfattande. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten sker två av tre biltvättar direkt på gatan – och det handlar om stora utsläpp. Förutom alla giftiga tungmetaller och tensider, rinner det ut 2 000 ton olja och 5 000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax ut i våra sjöar och vattendrag varje år. När du tvättar hos Lazerwash så tar vi hand om utsläppen som sker under en biltvätt på ett miljövänligt sätt.

Vi arbetar ständigt med att minska vår verksamhets miljöpåverkan. För att säkerställa att vi lever upp till alla miljökrav arbetar vi på följande sätt:

  • Egenkontroll program.
  • Tömning av slam- och oljeavskiljare minst en gång per år och biltvätt.
  • Provtagning på utgående avloppsvatten en gång per år.
  • Årlig miljörapport till tillsynsmyndighet.
  • Daglig kontroll av våra biltvättar.
  • Våra kemikalier är miljö godkända.

Genom att tvätta din bil på någon av våra biltvättar bidrar du aktivt till en bättre miljö. Vi arbetar aktivt för att stärka vårt miljöarbete.

Hur stor är miljöpåverkan per bil?    
För varje bil vi tvättar bildas ca ½ kilo slam. Framför allt är det asfalt, olja och tungmetaller som tvättas av från bilen. Om bilen tvättas på t ex garageuppfarten rinner alla föroreningar rakt ut i närliggande vattendrag eller i havet.  

Puls utför tömning av oljeavskiljarna på våra biltvättar.