Miljö

Miljö2020-10-03T18:23:09+02:00

Miljön är viktig för oss

Vi arbetar ständigt med att minska vår verksamhets miljöpåverkan. För att säkerställa att vi lever upp till alla krav på miljöområdet gällande biltvättar, arbetar vi med följande:

  • Egenkontroll program.
  • Tömning av slam- och oljeavskiljare minst en gång per år och biltvätt.
  • Provtagning på utgående avloppsvatten en gång per år.
  • Årlig miljörapport till tillsynsmyndighet.
  • Daglig kontroll av våra biltvättar.
  • Våra kemikalier är miljö godkända.

Genom att tvätta din bil på någon av våra biltvättar bidrar du aktivt till en bättre miljö. Vi arbetar aktivt för att stärka vårt miljöarbete.

Hur stor är miljöpåverkan per bil?

För varje bil vi tvättar bildas ca ½ kilo slam. Framför allt är det asfalt, olja och tungmetaller som tvättas av från bilen. Om bilen tvättas på t ex garageuppfarten rinner alla föroreningar rakt ut i närliggande vattendrag eller i havet.  

Spålpågarna samt Ohlssons utför tömning av oljeavskiljarna på våra biltvättar.